1

بررسی این گزارش در جملات انگیزشی

News Discuss 
تا شهامتِ رها کردن چشم‌انداز ساحل را نداشته باشید هرگز نمی‌توانید از اقیانوس عبور کنید. «هر روز بر اساس محصولی که درو می‌کنید قضاوت نکنید، بلکه بر اساس دانه‌ای که می‌کارید، قضاوت کنید.» «تنها کسانی که شجاعت رویارویی با شکست های بزرگ را دارند می توانند به موفقیت های بزرگ https://holden7sur2.bloguetechno.com/-Dummies-47228403

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story