1

شایعه، دروغ و طراحی سایت عمرانی

News Discuss 
دفتر برنامهریزی و هماهنگی امور اقتصادی تازهترین نهاد تأسیس شده در شهرداری تهران است که سال ۱۴۰۰ بنیاد گذاشته شدهاست. همانطور که گفته شد، معاونت مالی و اقتصادی از سال ۱۲۸۶ همزمان با آغاز کار بلدیه تهران تحت عنوان «اداره مالیه» فعالیتش را آغاز کرد؛ در سال ۱۳۳۶ به https://www.ahvazdev.ir/website/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story