1

تصویر سرویس قاشق چنگال 24 نفره شما در Primary. این را {بخوانید|بیاموزید و آن را چنین کنید

News Discuss 
سرویس قاشق چنگال 24 نفره PHOENIX بدون اینکه کوچکترین آسیبی ببینند و یا خش بردارند در ماشین ظرفشویی شسته خواهند شد. طراحی دستههای این سرویسها در مدلهای مات و براق یا کاملا براق به رنگ نقرهای میباشند. در این مدل شاهد پولیش مات و براق روی دسته و کفه https://directmysocial.com/story13400386/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7-ten-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%82-%DA%86%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84-24-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story