1

Best electric canopy for Dummies

News Discuss 
توصیه می‌شود که کاشت درختان از جانب دیوارهای غربی و یا شرقی باشد و سایه‌ها در این سمت‌ها باشد زیرا هم طلوع و هم غروب آفتاب از سمت شرق و غرب هستند و هم وزش بادها در کشور ایران بیشتر از سمت غرب و شرق می‌باشند. تالاب های بین https://julius63kol.tkzblog.com/14462472/electric-shop-canopy-for-dummies

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story