1

The Basic Principles Of شناخت زیبایی ادیان ها

News Discuss 
خانه>سبک زندگی قرآنی>زن و خانواده> جمال و زیبایی از دیدگاه قرآن نظریه هاى فرایندى (مثل نظریه برابرى، نظریه انتظار، نظریه مبتنى بر تعیین هدف و نظریه تقویت و دیدگاه سیستمى) چگونگى و چرایى برانگیختگى افراد را توصیف کرده، در تشریح رفتار انتخابگر افراد مى کوشد. در این کتاب الهى وظایفى http://jpn1.fukugan.com/rssimg/cushion.php?url=travelpoint.ge&popup=1

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story