1

โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ for Dummies

News Discuss 
ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ตัวหนึ่งอาจถูกแยกออกเป็น ประสิทธิภาพการสะท้อน, ประสิทธิภาพทางอุณหพลศาสตร์, ประสิทธิภาพในการแยกตัวขนส่งประจุและประสิทธิภาพในการนำกระแส ประสิทธิภาพโดยรวมเป็นผลผลิตของประสิทธิภาพแต่ละตัวเหล่านี้ พลังงานแสงอาทิตย์นั้นในอนาคตจะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากมายแค่ไหน? สารกึ่งตัวนำที่ราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนโลก คือ ซิลิคอน ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้า... https://titus085y7.frewwebs.com/18882801/detailed-notes-on-โซล-าเซลล-พล-งงานแสงอาท-ตย

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story