1

چقدر ضروری قهوه فوری است. 10 نقل قول دانش

News Discuss 
این «کیفیت» صرفاً زیبایی شناختی است، زیرا اندازه، رفتار و سایر خصوصیات حیوان در انواع مختلف کم و بیش برابر است. برخی از افراد از حمله برخی میگوها به دیگر میگوها یا سایر ماهیها گزارش دادهاند، توضیح این رفتار احتمالی فقط در کمبود پروتئین کافی در رژیم غذایی آنها https://bookmarkinglive.com/story14249417/%D9%85%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-and-i-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-google

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story