1

گردونه خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام ابزار پاك خود را نیاز دارند.

News Discuss 
گردون خیاطی صنعتی، فلك خیاطی خانگی، تيركمان خیاطی سردوز و طاق خیاطی میان‌دوز و غیره انواعی از چرخ‌های خیاطی هستند. با توجه براي نوع کاربردی که از تيركمان خیاطی خود انتظار دارید، می‌توانید برخی ابزارها را به سوي حركت دوراني خیاطی خود اضافه کنید و دم را مجهزتر کنید. http://milo0sg58.educationalimpactblog.com/14766453/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story