1

Helping The others Realize The Advantages Of ภาษาเหนือ

News Discuss 
“แก๋งโฮะ” คำว่า “”โฮะ”” แปลว่า รวม เป็นการนำแก๋งหรืออาหารที่เหลือหลายๆอย่างม­ารวมกัน แล้วมาปรุงรสใหม่เสมือนจับฉ่ายนั้นเอง โดยอาจมีการปรุงรสตามใจชอบ เช่น วุ้นเส้น หน่อไม้ และแต่งกลิ่นโดยใส่ใบมะกรูด ตะไคร้ ปัจจุบันนิยมใช้ของสดในการปรุง และใช้แก๋งฮังเลเป็นเครื่องปรุงค่ะ ไว้มาใหม่แล้วกันครับ/ค่ะ – อั้นเดียวมาใหม่เจ้า/ครับ ? นั่งไขว่ห้างเอาเท้าข้างหนึ่งพาดบนเข่า = นั่งปกขาก่ายง้อน “น้ำปู๋”... https://www.at-chiangmai.com/category/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b2/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story