1

Chiếc thuyền ngoài xa No Further a Mystery

News Discuss 
Nguyễn Minh Châu còn được trao tặng nhiều giải thưởng văn học lớn và ý nghĩa cho sự nghiệp sáng tác của mình, nổi bật là Giải thưởng Hội nhà văn 1988 – 1989 cho tập truyện Cỏ lau và Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ http://gunnerbcccc.blogstival.com/27721071/chi-c-thuy-n-ngo-i-xa-no-further-a-mystery

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story