1

فضاهاي مورد نياز موزه هزاران نماد پرکاربرد را به نمایش می گذارند که یک حرکت جدید

News Discuss 
فضاهاي مورد نياز موزه هزاران نماد پرکاربرد را به نمایش می گذارند که یک حرکت جدید، یک تکامل و تعیین یک سیستم جمعی را ایجاد می کنند. ساختمان ابداعی جهان شمول را به صمیمیت تبدیل می کند تا زبان را به عنوان وسیله ای شناختی و آگاهانه برای ارتباط جهانی https://justpaste.it/7zr77

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story