1

2. قوانین عملکردی باید در چیدمان منظره رعایت شوند

News Discuss 
زیبایی شناسی و تضاد: در طول فرآیند محوطه سازی، می توان با بسیاری از اشیاء مختلف مواجه شد که ممکن است مغایر با طبیعت باشد. این اشیاء شناسایی شده و مطالعات به منظور ایجاد پیوند قوی بین شی و طبیعت آغاز می شود. به عنوان مثال، موادی که با رنگ http://designlandscaping.blogtez.com/tag%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DA%86%D9%87%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D8%A8%D8%B2.php

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story