1

چون چنین خانههایی وجود خارجی ندارد

News Discuss 
فقط کافی است شما به صورت رسمی و قانونی ملکی در ترکیه ثبت و خریداری نمایید تا اقامت ترکیه را کسب کنید. با توجه به اینکه نماینده موسسه حقوقی سروش فردا (وکیل رسمی دادگستری ترکیه) جهت چک کردن مدارک و انجام روال صحیح امور در تمامی مراحل همراه شماست، https://45listing.com/story10783861/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story