1

Fascination About ثبت برند تجاری

News Discuss 
موسسه ثبت کنیم بهتر است یا شرکت پرسیده شده توسط محمدرضا مرحله‌ی بعدی، مشخص کردن فرد دریافت‌کننده‌ی ابلاغ است. این شخص فقط باید از میان اشخاص حقیقی وارد شده در مراحل قبلی، انتخاب شود. شخصیت حقیقی دریافت‌کننده‌ی ابلاغ، می‌تواند مالک یا نماینده‌ی قانونی او باشد. بعد از بررسی پرونده، پاسخ https://gallagherf923lqt1.wikitron.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story