1

Bao Quoc te Secrets

News Discuss 
Có tới forty chuẩn mực IFRS và IAS nhưng chỉ hơn 30 chuẩn mực được sử dụng thường xuyên nếu Việt Nam áp dụng Quy định cách xử lý kế toán đối với thuế thu nhập. Thuế thu nhập bao gồm tất cả các loại thuế trong và ngoài nước https://listbell.com/story132943/bao-quoc-te-no-further-a-mystery

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story