1

چگونه گرامر زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشیم. - DeepEnglish

News Discuss 
نتایج نشان داد که این پرسشنامه دوازده عامل (سازه) را اندازهگیری میکند. با توجه به اهمیت این تغییر دیرهنگام در برنامه، در این مقاله تلاش شده تا با نگاهی انتقادی و با بهره­گیری از الگوی موسوم به مشارکتی، دیدگاه­های دوازده تن از اعضای هیئت علمی شاغل در دانشگاه­های دولتی مجری http://knox2209p.blogadvize.com/11718604/procedia-social-and-behavioral-sciences-ninety-eight

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story