1

زبان انگلیسی و اهمیت یادگیری آن 1401

News Discuss 
صفرنواده، خ.، علی عسگری، م.، 1388. مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی در ایران و ژاپن با تاکید بر مهارت های زبان آموزی در کتاب های درسی دوره راهنمایی. صفرنواده، خ.، و علی عسگری، م. جهانی شدن و ضرورت اصلاح دوره های آموزش زبان انگلیسی در ایران؛ چالش ها, https://franciscodtf2q.thechapblog.com/9897678/آموزش-زبان-انگلیسی-صفر-تا-صد

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story