1

آموزش زبان انگلیسی (مبتدی تا پیشرفته) - احمدرضا ابراهیمی

News Discuss 
جامعه تحقیق را کلیه دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل میدهد که از میان آنها تعداد 258 دانشجو به روش خوشهای چند مرحلهای از واحد دانشگاهی انتخاب و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق پرسش نامه محقق ساخته سنجش مهارتهای زبان انگلیسی و پرسش نامه سنجش https://myles7za2a.bloggip.com/8568166/بهترین-اپلیکیشن-زبان-انگلیسی-آموزش-آنلاین-از-مبتدی-تا-حرفهای-ایمنا

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story