1

شعبه های شهر فرش - ادرس

News Discuss 
مردم همه زدند اما بر سر درختان، من یکی را در هوا زدم، خیلی خوب زدم، بعد در صحرای ذغال چال جهت ادای نماز پیاده گشته، پس از اتمام نماز چای خورده، به منزل مراجعت نمودیم. اولا که گفتن بعد پنج سال ! در این میان حاجی معینالتجار کاردانی https://bookmarkstumble.com/story5026389/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B5%D9%84

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story