1

نگاهی به کمپین پاییزی شهر فرش / برگ ریزان تبلیغاتی - فرصت امروز

News Discuss 
درهمه جای دنیا دولت که بوجود میآید برای اینست که به عنوان نمایندگی از اجتماع و ملت انجام کارهای عمومی و اجتماعی ملت رابعهده بگیرد از یکدست از آنها مالیات بگیرد و بایک دست دیگر به وسیله کارمندان دولت آن مالیات را بخیر و صلاح و سلامت جامعه مصرف http://ricardo6r6wg.blogsmine.com/9282519/شهر-فرش-ماشینی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story