1

بهترین فرش ماشینی را از کدام برند و شهر ایران بخریم

News Discuss 
وزیر دادگستری ـ بطوریکه آقای نماینده محترم اظهار داشتند یگانه وزارتخانه ایکه تشکیلاتش صد در صد مطابق قانون مصوب مجلس شورای ملی بوده چه مشکلات اداریش و چه تشکیلات فعلیش وزارت دادگستری بوده (صحیح است) (فقیهزاده ـ متاسفانه خرابش کردند) و هیئت تصفیه یک اظهار نظری که کرده بودند https://johnathanb58m8.activablog.com/9957270/بله-شهر-فرش-شهر-کاشان-است

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story