1

فلوکستین

News Discuss 
فلوکستین Prozac اگر هنگام مصرف فلوکستین باردار شدید با پزشک خود صحبت کنید. اگر عصرانه فلوکستین مصرف کنید می توانید احتمال عوارض جانبی را کاهش دهید تا وقتی که بالاترین سطح داروی بدن در خواب است ، در خواب باشید. در طی پنج هفته پس از قطع فلوکستین ، https://best-class.ir/%d9%81%d9%84%d9%88%da%a9%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-20/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story