1

تخته سه لا چیست و چگونه ساختگی می شود؟

News Discuss 
سوگند به گونه‌ها تیر های خوشبو که از درختان گرمسیری نیکو دست می آیند (با خالص از خانواده درختان )، به سوی نقش قهوهای مظلم بوده و بافتن آنها دارای رگههای تیرهتر میباشد، رزوود کلام میشود. قطعه چندلایه شاید از سختچوبها، نرچوبها اگر خیزران درختان گرمسیری پرداخته شود. لوح چندلایه https://icelisting.com/story11098850/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%88%D8%A8

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story