1

هزینه های دولتی و هزینه های جاری برای تاسیس و داشتن یک شرکت در ترکیه

News Discuss 
برای اقامت دائم باید بصورت متوالی هر ساله آن را به مدت پنج سال تمدید کنید و در صورت ورود و خروج از کشور هشت سال زمان می برد تا اقامت دائم را دریافت کنید. سفر به ترکیه و یا اقامت در ترکیه یکی از گزینه های پیش رو https://socialmediastore.net/story9742916/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story